Egem un

Problem: Türkiye un ihracatı şampiyonu Tezcan Un ailesine ait olan marka Egem Un, iç piyasada perakende ürün gamında pazar lideri olma hedefini amaçlıyordu.

Çözüm: Egem Ünlü Un olarak marka mesajı ile konumlandırma sağlandı. Marka kimliği, ambalaj tasarımları tamamen yenilendi.

Sonuç: Marka başarılı bir büyüme grafiği göstermektedir. Egem Ünlü Un için çalışmalara devam edilmektedir.