Kobilere

Kobi Markalaştırma Merkezi; işini geliştirmek, ürün ve hizmetlerinde fark yaratmak, kısacası kurumsallaşmak için atılan adımlarda şirketin hedeflediği marka değerine bütünsel, tutarlı, rakiplerinden ayırıcı etkiyi katarak uzun vadeli bir yol haritası çizer. Markayı rakiplerinden kesin ve net olarak ayıran bir strateji belirler.

Kobi Markalaştırma Merkezi, bünyesindeki marka yönetim uzmanları ve akademik kadrosu ile işletmelerin kurumsallaşmasını sağlayarak gelişmesine katkıda bulunur ve sürdürülebilir bir marka portresi ortaya koyar.

Mevcut Durum Analizi

Bu analizde işletmelerin kendilerini daha iyi tanımalarına odaklanılır. Firmalara günümüzdeki mevcut durumları raporlanır, ileriye dönük fırsat değerlendirme analizleri de bu noktada ortaya çıkar.

Pazarlama faaliyetleri mevcut durum analizi

Satış - pazarlama mevcut durum analizi

Görsel kimlik mevcut durum analizi

Halkla ilişkiler mevcut durum analizi

İletişim dili mevcut durum analizi

Kurumsallaşma ve Sürdürebilirlik

Buradaki hedef kurumsal şirketlerde yapılandırılmış ve K.M.M tarafından geliştirilmiş olan yönetim ve iş modellerinin mevcut şirketin yapısına entegre edilmesi, şirketin yapısına özel etkin yönetim sistemi kurma stratejisi ile markanın kurum kültürünün oluşturulmasını sağlamaktır.

Kurum İçi Markalaşma

Bir işletmenin marka olabilmesi için önce kendi içinde markalaşması gerekmektedir, yani çalışanından yöneticisine herkesin marka bilincinde olması ve çalıştığı işletmeye bu değerde bakabilmesi sağlanmalıdır. Kurum içi yazışma standartlarından, kurum içi ritüellere ve yönetim bildirgelerine kadar amaç her enstrümanın titizlikle tasarlanmasını sağlamaktır.

Koçluk Hizmetleri

Sistem tasarımı, iç kontrol mekanizması, eğitim, uygulama, denetim süreçlerini kapsar.

+ Nasıl markalaşırım?

+ Nasıl bir iletişim dilim olmalı?

+ Pazarlama faaliyetlerimi nasıl planlamalıyım?

+ Rakiplerimin nasıl önüne geçebilirim?

+ Şirketimi nasıl konumlandırabilirim?

+ Müşteri sadakatini nasıl artırabilirim?

+ Nasıl bir marka kimliğine sahip olmalıyım?

sorularını yanıtlayacak koçluk hizmeti verilmektedir.

K.M.M Eğitim Programları

Kalite seviyelerini ve rekabet güçlerini artırmak amacı ile markalaşma yolunda eğitim faaliyetleri önemli bir yer edinmektedir.

Brainworks Akademi aracılığı ile;

Marka yönetimi

Marka stratejisi

Kurum içi iletişim kültürü

Kurumsal iletişim

Görsel iletişim hiyerarşisi

Pazarlama faaliyetleri

Eğitim etkinliği izleme planları ile eğitim süreci takip edilir.