BASİTLİĞİN / SADELEŞMENİN 10 KANUNU

1. AZALTMAK: Olmasa da olabilecek her şeyi hayatımızdan çıkartmak, sadeleşmenin ilk adımıdır. Bu süreçte, fazlalık olarak gördüklerimizin gerçekten fazla olarak teşhis edilmesi kritiktir.

2. DÜZENLEMEK: Düzenlemek, karmaşık görünenlerin hem daha sade hem de daha az görünmesini sağlar. Benzerleri bir araya getirerek oluşturacağınızı farklı grupların arasından hayati azınlığa da daha kolay ulaşırız.

3. ZAMANI DOĞRU KULLANMAK: Zamanı kontrol altına almak, karmaşık olanın sadeleştiği hissini verir. Bu nedenle de en az zaman alan, işlemin ne kadar süreceğini haber veren uygulamalar bize kontrol hissini geçirir.

4. BİLMEK / ÖĞRENMEK: Bilgi sahibi olmak, her işi kolaylaştırır. Bilgi sahibi olmadığımız işler, karmaşık gelir. Bilmek ve öğrenmek sadeliğin önemli bir bileşenidir.

5. FARKLILIKLARI KABUL ETMEK: Hayatımızdaki her şey kutubu ile beraber aynı anda varolur. Sadeliğin olduğu yerde karmaşa da vardır. Karmaşa olmazsa sadelik de olmaz. Bu nedenle karmaşık olanın farkında olmamız gerekir.

6. ŞEKİL - ZEMİN İLİŞKİSİNİ BERABER DEĞERLENDİRMEK: Sade olanı bulmak, her zaman merkezdekini görerek mümkün olmayabilir. Hayatımızdan çıkartmamız gerektiğini düşündüğümüz bir özellik, çevre ile beraber ele alındığında, hayatımızın olmazsa olması haline dönüşebilir.

7. DUYGULARI HAREKETE GEÇİRMEK: Yaptığımız işe duygusal anlam katmak, o işe dokunan herkesle bağ kurulmasını ve ilişkinin sağlamlaşmasını sağlar. Kurulan duygusal bağ, ne kadar sade olursa olsun, yapılan işin kolaylaşmasını ve o işe verilen değeri artırır.

8. GÜVEN DUYMAK: Güven duymak, hayatı sadeleştirir. Çevremizdeki insanlara duyulan güven, daha fazla iş bölümünün, işbirliklerinin, delege etmenin, uzmanlığa güvenmenin yolunu açar.

9. NEREDE DURACAĞINI BİLMEK: Her şey sadeleşemez. Nerede durmak gerektiğini  bilmek önemlidir.

10. BİR: Sadeleşme, olmasa da olanı hayatımızdan çıkartmak ve anlamlı olanı eklemektir