Turquality ile ilgili aldığınız danışmanlık ve destek nasıl çok önemliyse, gerçekten marka olabilmeniz için üretilmesi gereken marka kimliği, tasarımlar da oldukça önemlidir.

Çünkü günün sonunda herkesin bakacağı ve göreceği budur.

Doğu ve Batı kıtaları arasında coğrafi bir köprü olan Türkiye’nin, uluslarası ev sahibi pozisyonunun avantajlarının başında yer alan en önemli aracı Doğu ve Batı kültüründen izleri aynı anda barındırabilmesidir. Türkler yüzyıllardan beri ‘doğu ve batı arasında bir bütünlük kurabilme ve bütünlüğü koruma’ stratejileri üretme becerisine sahip bir toplum. Bu beceri yerel firmaların markalaşmasında Türkiye’yi ayrıcalıklı kılan bir avantaj haline geliyor. Dolayısıyla ülkemiz, sınırları ortadan kaldıran küreselleşmenin de etkisiyle dış pazara açılabiliyor ve kendini uluslararası platformda hedeflenen tüketici kitlesine doğrudan tanıtma şansı elde ederken aynı zamanda global bir fayda sağlıyor.

Markalaşma, gelişme ve tanınma sürecinin en önemli gerekçelerinden biri olan duygusal bağ kurabilmeye eğilimli olmasının güven verme özelliğini kuvvetlendirmesi, Türklerin yüzyıllardır toplumsal değerlerine ve kendi kaynaklarına bağlılığının en güzel sonucu. Bir reklam oluşturulurken benzerlerinden ayrılması için gerekli olan özgünlük Türkiye’nin karma yapısında mevcut olduğu için global platformda benzeri olmayan sonuçlar elde edilmesi çok daha kolay hale geliyor.

Temsil açısından düşündüğümüzde markaların dış pazardaki tanıtımının ötesinde, Türkiye’nin Turquality sayesinde yerel markaların reklamını yaparken kullandığı benzerlerinden ayırarak hizmetleri farklılaştırma; tüketici ve ürün arasındaki iletişimi sağlama; CRM (müsteri ilişkileri yönetimi), OKR (hedef ve anahtar sonuçlar), müşteri portal ve şirket yönetim yazılımları ayrıca özel yazılım geliştirme yöntemleri gibi markalaşma stratejileri, teknolojinin de efektif kullanılmasıyla bütünleşerek dış pazarda temsil edilme sürecinde Türkiye’yi itibar sahibi yapıyor.

Netice olarak bugün, 17 firmanın 17 markası Turquality Destek Programı’nda, 9 firmanın 9 markası Marka Destek Programı’ndan faydalanabiliyor.

‘10 yılda 10 dünya markası’ vizyonu doğrultusunda hareket eden Turquality, türk markalarının inkübatörü ve katalizatörü olarak yerel satış firmalarının geliştirilmesi, markalaştırılması ve globalleştirilmesi sürecinde planlama stratejilerinin belirlenmesi, marka yönetimi ve performansı, pazarlama, Ar-Ge, ürün tasarımı, teknoloji danışmanlığı, ‘Türk malı’ imajının efektif şekilde uluslararası firmalarda oluşturulması yönünde satış ve sonrası için hizmet sunan ve eğitim politikalarını da barındıran bir yol haritası oluşturuyor.Yerel firmaların Turquality ve Marka Programı’ndan  yararlanmak için gereken başvuru sürecinin aşamaları şu şekildedir: 

1. Ön koşullar kontrol edilir.

2. “Ön Değerlendirme Seti”nden yeterli puan alınır.

3. Turquality sekteryasına hem otomasyon üzerinden hem de evrak asılları ile başvuru yapılır.

4. Ön inceleme süreci başlar ve onaylanır.

5. Aday değerlendirme çalışması için gerekli ücret “Ön Değerlendirme Seti” Yönetim Danışmanlığı firmasına ödenir

6. Yönetim Danışmanlığı firması tarafından “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasını başlatılır ve “Değerlendirme Raporunu” hazırlanır

7. Rapor incelemesi

8. 100 üzerinden

a. 80 ve üstü: Turquality

b. 50-80 arası: Marka programı

9. Markanın hazırladığı “Stratejik İş Planı” T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanır.

10. Firma, 2006/4 sayılı Tebliğ’de yer alan desteklerden yararlanmaya ve “Detaylı Analiz Çalışması”na başlar.

11. 5 yıllık Turquality destek süresi boyunca izlenecek “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmanın hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiği belirlenir.Türkiye’deki yerel markaların globalleşmesinde farklılık yaratmak ve kendi kimliğini oluşturmak içerisinde bulunduğu coğrafi ve kültürel yapının değerini bilip anlamaktan, sahiplenmekten ve onları uluslararası teknolojisiyle en etkili şekilde kullanmaktan geçiyor. Brainworks Global de reklam stratejilerini geliştirirken, Türkiye’nin sahip olduğu değerlerine bağlılık ve karma kültürler arası bütünlük kurma politikasını izleyerek ulusal ve uluslararası alanda kendi kimliğini en güzel şekilde ifade etme hedefi doğrultusunda ilerlerken, özgün ve tercih edilen bir marka algısı oluşturmaya devam ediyor.