Big data; verinin analiz edilip sınıflandırılmış, anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmüş halidir. Big Data’da önemli olan sadece veri sayısının çokluğu değildir, verilerin aynı zamanda anlamlı ve işlenebilir oluşudur. 2012 yılında Dünya genelinde saklanan toplam veri miktarının 2,8 zettabayttan fazla olduğu kaydedilmiştir ( 1 zettabayt = 1180591620717410000000 bayt). 2020 itibariyle ise bu sayının 50 katını aşacağı öngörülüyor.

Gerçekleştirdiğimiz her davranış, ürettiğimiz her bilgi “Big Data”dır. Müşteriye ulaşabilmede markalar için pazarlama ve reklam stratejileri açısından Big Data’nın yeri çok önemlidir. Sosyal medya kullanımının, mobil aplikasyonların ve bulut teknolojisi kullanımının vazgeçilmez hale gelmesi ile birlikte, tüketicinin davranışlarını ve alışkanlıklarını belirlemek ve bunlara uygun stratejiler oluşturmak Big Data kullanımının asıl amacını oluşturmaktadır Uygulama içi verilen izinlerden, GPS ve web geçmişlerine kadar verilen her izin Big Data için veri kaynaklarıdır. Markalar, bu verilerden müşteri profil analizi oluşturmada ve pazarlama stratejilerini belirlemede yararlanarak, istedikleri hedef kitleye istedikleri içeriği gösterebilmektedir.

Araştırmalara göre Big Data’yı kullanan şirketler; %50 daha fazla kazanç elde etmiş, pazar çalışmalarında %41 etkili olmuş, reklam harcamaları %37 azalmış ve sosyal medya kullanımında %37 gibi yüksek oranlarla daha başarılı olmuşlardır.

Pazarlama ve reklam sektörü için önemi gittikçe büyüyen Big Data hayatımıza artık tamamen girmiş durumda. Güvenlik, gizlilik ve etik sorunları da beraberinde getiren veri toplamanın bizleri hangi yöne sürükleyeceğini ise öngörmek pek mümkün değil.